Hvordan kan vi støtte op om den gode far-barn-relation i familier hvor forældreskabet er svært? Dette er et af hovedspørgsmålene bag projekt "Fædre på forkant" – et projekt der sigter mod at udvikle et fædregruppekoncept for fædre i sårbare far-barn-relationer.

 IMG 20181205 130339 2
1. workshop i projekt "Fædre på Forkant"

Onsdag d. 5. december deltog Center for Børneliv i første workshop i projekt ”Fædre på Forkant” hos Socialt Udviklingscenter SUS.

I workshoppen deltog nøglepersoner fra de tre projektkommuner, Frederiksberg, Thisted og Ringsted, der hver især er i færd med at udvikle et tilbud specifikt rettet mod fædre i sårbarhed. Udgangspunktet for projektet er, at vi skal interessere os mere for disse fædre og den ressource de er for barnet – for som al forskning peger på, så er far være en lige så vigtig omsorgsperson som mor.

Læs mere i Center for Børnelivs vidensnotat ”Sårbare far-barn-relationer” her.

De tre projektkommuner er nu godt i gang med at afholde fædregrupperne, og allerede nu tyder meget på, at fædrene har fået meget ud af at deltage i de forskellige forløb, der både består af samtalegrupper og forskellige aktiviteter med og uden børn.

”At komme ud og mødes med andre fædre på den her måde har været rigtig godt. Og jeg synes også, at jeg kan mærke det derhjemme, at jeg tager mere over, og så er der mere overskud for de andre.”
Far i fædregruppeforløb

Projektet løber indtil slutningen af 2019, hvor der samles op på erfaringerne fra projektet. I starten af 2019 udarbejder Center for Børneliv en opdatering af Vidensnotatet ”Sårbare far-barn-relationer” som blev lavet til projekt ”Til Gavn for Barnet” der gik forud for det nuværende fædre-projekt.

Derudover vil Center for Børneliv løbende formidle projektets resultater og erfaringer, så de kan komme andre fagprofessionelle der arbejder med familier og fædre i praksis.

Projekt "Fædre på Forkant" er støttet af Det Obelske Familiefond.


Tre film der sætter fokus på far

Hør psykolog og forsker Svend Aage Madsen fortælle om fædre i den moderne familie og sundhedsplejersker fra Frederiksberg, Ringsted og Thisted kommuner fortælle om erfaringerne fra projekt "Til Gavn for Barnet" her.