Seminar inspirerer Christina til at hjælpe fædre i sårbare børnefamilier

Center for Børneliv afholdt mandag et seminar på VIA Campus Aarhus N, der havde til formål at fortælle om projekter, der kan styrke forholdet mellem far og barn i sårbare småbørnsfamilier. Seminaret motiverede pædagog Christina Schack Nielsen til at engagere sig i frivilligt arbejdet med udsatte familier.

Billede Line Jessen 2
Ca. 70 deltagere var mødt op til seminaret, der tidligere er blevet afholdt i København. Foto: Line Jessen

Af Line Jessen, journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus 12. oktober 2018

Hun er den første deltager, som træder ind i gæstekantinen. Pænt hilser hun på dagens arrangører, inden hun udser sig en af de limegrønne stole og svinger sin krop ned på den. Christina Schack Nielsen tager blok og pen frem, klar til at notere dagens pointer.

Omkring hende emmer gæstekantinen af grin og samtaler om vitaminer, amning og dagens undervisning i hygiejne, for hovedparten af deltagerne er sundhedsplejersker, jordemødre og studerende på sundhedsplejerskeuddannelsen.

Tidlig indsats styrker barnets chancer
Formålet med seminaret er at dele viden fra forskning og praksis på børneom-rådet med de fagpersoner, som arbejder med små børn til dagligt. Center for Børneliv har i samarbejde med det sociale projekt- og konsulenthus Socialt Udviklingscenter SUS og en række kommuner skabt to projekter, der skal undersøge, hvordan man kan inddrage fædre fra sårbare familier i børnenes tidlige liv.

Med tidlig indsats kan vi nå længst og gøre den største forskel for barnet

Oplægsholder og konstitueret leder af Center for Børneliv, Julie Ellesøe Jespersen, er ikke i tvivl om, hvad projekterne kan betyde for børnene på sigt. Hvis de sårbare forældre opdages tidligt, kan børnene få bedre hjælp og have mindre chance for at få udfordringer som koncentrationsbesvær, besvær med at klare sig godt i skolen og overvægt senere i livet.

”Med tidlig indsats kan vi nå længst og gøre den største forskel for barnet,” siger hun.

IMG 1605 2
Julie Ellesøe Jespersen præsenterede fem forskellige typer af sårbarhed hos fædre: Strukturel, social, psykisk, etnisk/kulturel og ung sårbarhed.
Foto: Line Jessen

Vigtigt at nå fædrene
De to projekter har haft fokus på, hvordan man når fædrene i sårbare familier, fordi det ofte er faren, som forsvinder ud af barnets liv. Selvom der i de senere år er kommet et øget fokus på at inddrage faren, når et barn bliver født, så halter hjælpen til de sårbare fædre stadigvæk, mener Julie Ellesøe Jespersen.

”Det er desværre den samme gruppe af fædre eller omsorgspersoner, som går igen i statistikkerne, og som vi ikke formår at få med i vores traditionelle sundheds- og socialtilbud,” siger hun.

Det er vigtigt, at vi får sat fokus på far. Som en af sundhedsplejerskerne i projektet sagde: Det er vigtigt for barnet, at det har to skud i bøssen.

Det kan eksempelvis være fædre, som har problemer med arbejdsløshed, psykiske udfordringer eller kulturelle problemer. Derfor har formålet med det ene af projekterne, projekt Fædre på Forkant, været at gennemføre et modspil til de klassiske mødregrupper, nemlig fædregrupper.

Fædregrupperne er blandt andet blevet etableret i Thisted Kommune, og projekterne har givet erfaringer med, hvad ligesindede fædre gerne vil lave i fædregrupper samt skabt et tættere bånd mellem far og barn. Og netop barnets tætte bånd til begge sine forældre betyder meget ifølge Julie Ellesøe Jespersen:

”Det er vigtigt, at vi får sat fokus på far. Som en af sundhedsplejerskerne i projektet sagde: Det er vigtigt for barnet, at det har to skud i bøssen.”

Inspireret til at hjælpe andre
De mange erfaringer fra fædregrupperne inspirerer Christina Schack Nielsen. Hun har før overvejet at lave arrangementer for sårbare mødre, men nu vil hun også gøre noget for fædrene.

Det allervigtigste for mig er, at de når derhen, hvor de gerne vil. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg får ud af det, eller hvad jeg har en mening om.

Derfor overvejer hun at kontakte den ledende sundhedsplejerske hjemme i Odense for at høre, om der er nogle sundhedsplejersker, som har lyst til at starte et frivilligt projekt op med hende, ligesom hun overvejer at kontakte organisationen Home-Start, der parrer frivillige med børnefamilier, som har brug for praktisk hjælp og støtte i hverdagen.

”Det allervigtigste for mig er, at de når derhen, hvor de gerne vil. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg får ud af det, eller hvad jeg har en mening om,” forklarer Christina Schack Nielsen om sin lyst til at hjælpe andre småbørnsfamilier i sin fritid.

Centerleder Julie Ellesøe Jespersen glæder sig over, at seminaret har inspireret deltagerne:

”Når vi kan gøre nogen klogere på et børnerelateret emne, så har vi måske allerede gjort, at de her børn og familier kan få endnu bedre forudsætninger for at klare sig bedre senere i livet,” siger hun.

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev