Skrevet af 

Tidlig indsats – et komplekst begreb med mange betydninger

Alle taler om tidlig indsats – både beslutningstagere og fagprofessionelle. Men hvorfor er den tidlige indsats så vigtig? Hvad siger forskningen om effekten af tidlig indsats? Og hvordan sikrer vi et tværfagligt samarbejde, der understøtter den? De spørgsmål blev taget op på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”, der onsdag d. 12. september blev afholdt af Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH.

AHU 009
Foto: Asger Hunov
Af Ursula Hofeldt 14.09.2018

”Tit har jeg lyst til at love solskin og dejlige skove – men der er lang vej igen”
Salen er fyldt med næsten 400 deltagere i København Professionshøjskoles smukke, moderne bygninger på Sigurdsgade på Nørrebro. Niels Christian Barkholt, politiker og tidligere næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, indleder dagen med en rørende fortælling om sine egne erfaringer som socialrådgiver i arbejdet med sårbare børn. Han stiller spørgsmål ved, hvad der skulle have være gjort anderledes for tidligere at kunne opspore børn udsat for omsorgssvigt – var det forvaltningsstrukturen? Den fagprofessionelle uddannelse? Koordinationen mellem de forskellige institutioner? Spørgsmålet udtrykker de mange facetter og udfordringer ved den tidlige indsats, og efter fællessangen af ”Barndommens land” er rammen sat for en konference med forskellige engagerede fagprofessionelle, der ønsker børnene ”solskin og dejlige skove” – men som også ved, at vi har ”lang vej igen”, som Benny Andersen skrev i den gamle sang.

Læs hele Niels Christian Barkholts tale her.

Manglende viden på området
Miriam Wüst, forsker på VIVE og projektleder på CRUNCH, indleder dagen med en introduktion til projektets forskning i effekterne af sundhedsplejeordningen og dagtilbud i Danmark. Et af CRUNCH’s væsentligste formål er at generere ny viden og samle eksisterende data på de to områder for at undersøge effekten af de indsatser, som vi tilbyder alle børn og familier i Danmark.


”Det er ikke til at forstå, at alt det registreringsarbejde, som de fagprofessionelle er udsat for, ikke bliver brugt til forskning.”
Miriam Wüst, forskningsleder af CRUNCH


Et gennemgående tema i løbet af dagen er netop, at der mangler valid viden på området, og at det er udfordrende at påvise effekterne af tidlige indsatser – særligt de universelle velfærdsindsatser som sundhedsplejen og dagtilbud.

LÆS OGSÅ: Center for Børnelivs nyhedsbreve om CRUNCH og de foreløbige resultater

AHU 032
Foto: Asger Hunov

Samarbejdet mellem forskning og praksis er altafgørende

I den forbindelse er samarbejdet mellem forskere og de fagprofessionelle i praksis altafgørende. Forskerne har brug for de fagprofessionelles erfaringer og udfordringer til at inspirere deres projekter, og fagprofessionelle higer efter viden om, hvad der virker. Dette tema bliver også understreget af konferencens øvrige oplægsholdere, hvor blandet andre Johanne Smith-Nielsen, psykolog og forsker, berører vigtigheden af input fra praksis i forbindelse med implementering af screeningsmetoder i sundhedsplejen, og Nina Sjø Madsen understreger vigtigheden af at lytte til pædagogerne ved brugen af kvantitative måleredskaber i vuggestuen.


"For at kunne undersøge virkningen af forskellige tidlige indsatser, er der behov for en bred vifte af forskning".

Tidlig indsats er et bredt begreb
En anden væsentlig pointe, der træder frem i løbet af dagen, er, at tidlig indsats dækker over en bred vifte af tiltag. Begrebet rummer alt fra nationale, universelle tilbud til børn og børnefamilier som f.eks. daginstitutioner, til screeningsredskaber der kan opspore mistrivsel hos spædbørn og børn, samt forældreindsatser der enten tilbydes alle forældre i en kommune, eller som er specifikt målrettet sårbare familier. Når man taler om, hvad der virker inden for tidlig indsats, er det derfor vigtigt at have denne bredde for øje. For at kunne undersøge virkningen af så forskellige indsatser, er der behov for en bred vifte af forskning, der både rummer kvantitative økonomiske effektmålinger samt en mere kvalitativ tilgang og de praksisnære erfaringer.

Vi vil alle sammen den tidlige indsats
Ligesom forskningen i tidlig indsats kræver forskellige tilgange, kræver implementeringen af indsatserne et godt og velkoordineret samarbejde i praksis. Dette samarbejde involverer en bred vifte af fagligheder, som også var repræsenteret i konferencens mange deltagere med forskellig fagprofessionel baggrund. I løbet af dagen stod det klart, at der er mange forskellige vinkler og perspektiver på, hvordan vi bedst udfører tidlig indsats. For som Niels Christian Barkholt hypotetisk spurgte salen – hvad er vigtigst? Er det at sikre gode, sunde læringsmiljøer for barnet? Er det at styrke barnets relationer til dets omsorgspersoner? Eller er det kvaliteten af det tværfaglige samarbejde?

På konferencen blev der givet en række mulige svar på ovenstående spørgsmål – men samtidig stod det klart, at en mere systematisk tilgang og erfaringsdeling mellem faggrupper er afgørende for at sikre alle børns sundhed, trivsel og udvikling.


Vidste du at Center for Børneliv udgiver et nyhedsbrev, der går i dybden med oplæggene fra konferencen og den forskning, de er bygget på? Tilmeld dig HER og læs med, når vi udgiver nyhedsbrevet.

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev