×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 963
Skrevet af 

Halvdagsseminar d. 22. august: Sårbare far-barn-relationer i småbørnsfamilier

Far er en lige så vigtig omsorgsperson som mor, og børns trivsel sikres bedst, når begge forældre involverer sig. Men hvordan inddrages fædre i sårbare far-barn-relationer bedst muligt i det tidlige omsorgsarbejde? Hvad ved vi fra forskningen om fædres betydning for børns trivsel og udvikling? Og hvad siger fædrene egentlig selv? Det var hovedtemaerne på halvdagsseminariet, som Center for Børneliv, i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS afholdt i København d. 22. august 2018.

 IMG 0267

Seminariet startede med oplæg fra centerleder ved Center for Børneliv, Julie Ellesøe Jespersen, som satte fokus på hvad der kan gøre far-barn relationer sårbare. Julie Ellesøe Jespersen tog udgangspunkt i det vidensnotat, som Center For Børneliv udviklede til fædreprojektet Til Gavn for Barnet i 2016 (se vidensnotatet her).

Selve begrebet sårbarhed kan være vanskeligt at forholde sig til, når vi skal definere, hvilke fædre der kan være i risiko for at udvikle sårbare far-barn-relationer. Derfor præciserede Julie Ellesøe Jespersen, hvilken definition af sårbarhed der arbejdes ud fra, samt hvad der kan gøre far-barn-relationer sårbare. I oplægget blev det fremhævet, hvilke faktorer der kan virke henholdsvis hæmmende og fremmende for den gode relation mellem fra og barn, sådan at udviklingen af nye fædre-indsatser kan tage højde for forskellige fædres unikke situationer og behov.

Mathias Bruhn Lohmann, konsulent i Socialt Udviklingscenter SUS, fortalte i sit oplæg, hvordan de har undersøgt fædrenes eget perspektiv. Hvilke ønsker og behov giver fædre i sårbare småbørnsfamiler udtryk for? Hvad mener fædrene selv der skal til for at motivere dem, og for at de kommunale tilbud bliver mere attraktive?

IMG 0265
Mathias Bruhn Lohmann (SUS). Foto: Marius Linnet

Et af hovedbudskaberne var, at fædrene i større omfang ønsker at blive betragtet som ligeværdige omsorgspersoner for barnet. Fædrene føler sig henvist til sidelinien, både i kontakten med systemet, og i rollen som mors ”elev”, hvor moren i større eller mindre grad fremstår som eksperten. Undersøgelser viser, at fædrene gerne vil deltage under de rette betingelser. Derfor var der i oplægget også fokus på, hvilke ønsker fædrene har for praksis, og at ønsker og behov er forskellige for henholdsvis sårbare og ressourcestærke fædre. Læs mere i SUS' temahæfte om 'Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier' her. 

Merethe Vinter, Sundhedsplejerske i Thisted Kommune, sluttede dagen af med fortællinger fra praksis. I Thisted Kommune arbejder man nu mere systematisk med inddragelse af fædre i sårbare far-barn-relationer. Som en del af projekt "Fædre på Forkant" har sundhedsplejerkser Thisted, Ringsted og Frederiksberg Kommune arbejdet med at udvikle fædregrupper, der særligt er henvendt til fædre i sårbare far-barn-relationer.  I sit oplæg fortalte Merethe om hvordan forventninger til planlagte forløb kan udfolde sig anderledes i praksis. Men også hvordan man kan tage disse erfaringer med sig videre i processen i udviklingen af tilbud, som skal styrke sårbare far-barn-relationer. Hør Merethe, Susanne Dahl og Bente Haargaard (sidstnævnte ledende sundhedsplejersker i henholdsvis Frederiksberg og Ringsted Kommuner) fortælle om arbejdet med bedre inddragelse af fædre i praksis her.

Mandag d. 8. oktober 2018 gentager vi arrangementet på VIA University College i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig her.

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev