D. 29. november inviterede chefpsykolog Svend Aage Madsen til praksiskonference med fokus på fødselsdepression. Dagens hovedpointer var, at depression kan opspores under graviditeten, at forældreskabet udfordrer mænd mere end og kvinder og at det batter noget både at screene og tilbyde hjælp. Læs mere her.

 5.1

22 kommuner har screenert forældre for depression - hvad er resultaterne?

Sundhedsplejersker i 22 kommuner og en række praktiserende læger har gennem de sidste år screenet i alt 7.757 mødre og fædre for fødselsdepression og sendt deres svar ind til psykolog Svend Aage Madsen. Med afsæt i dette omfattende materiale kunne han under dagens praksiskonference løfte sløret for resultatet af dette store opsporingsarbejde. Han finder, at 10% af mødrene og 7% af fædrene i Danmark scorer over grænseværdierne for fødselsdepression - og også en markant spredning fra kommune til kommune: I Ballerup scorer 1% af fædrene over grænseværdien for depression, mens andelen i Horsens er helt oppe på 15%. Og i Furesø kommune scorer 2% af mødrene over grænseværdien for fødselsdepression, men det gælder hele 19% af de nye mødre i Næstved. Svend Aage Madsen kender endnu ikke årsagen til disse markante forskelle, men er overbevist om, at variationen hænger sammen med måden, som man har screenet på i de enkelte kommuner.

 

"Det er vigtigt, at fædres grænseværdi for depression sættes lavere end mødres, da mænd ofte underrapporterer om deres mentale mistrivsel"

 

Kombinationen af to screeningsmetoder virker

 De andele af nybagte forældre, der scorer over grænseværdien for fødselsdepression, ligger meget tæt på udenlandske målinger. Svend Aage Madsen fremhæver flere centrale budskaber: "Det er vigtigt, at fædres grænseværdi for depression sættes lavere end mødres, da mænd ofte underrapporterer om deres mentale mistrivsel", fortæller han. hans opsamling viser også, at kombinationen af de to screeningsredskaber, Edingburgh-skemaet (EPDS) og Gotland-skemaet, har ledt til en opsporing af flere mødre og markant flere fædre med fødselsedepression, fordi det første redskab screener for indadvendte reaktioner og symptomer, mens det andet skema screener for mere udadvendte reaktioner.

 

Vi skal screene - også selvom vi ikke kan tilbyde hjælp

Det er Svend Aage Madsens erfaring, at fagpersoner kan finde det vanskeligt at screene for depression, hvis de ikke kan henvise til hjælp. 

 

Screening er nødvendig - også når vi ikke står klar med et tilbud. Vi kan ikke skabe grundlag for behandling, hvis vi ikke kan påvise, at problemet findes."

  

Det understreger Svend Aage Madsen og fortsætter: "Hvis vi ser på mødre med fødselsdepression, så finder vi nu en hel del tilbud rundt om i kommunerne. De var der heller ikke i starten", tilføjer han. 

1.1

 

Vi kan opspore depression allerede under graviditeten

Med inspiration fra udenlandsk forskning konkluderer Svend Aage Madsen også, at det giver mening at screene for fødselsdepression allerede under graviditeten. Det viser sig nemlig, at det er stort set de samme depressive mødre og fædre de finder, når der både screenes under graviditeten og efter fødslen. I det lys kan hjælpsomme indsatser iværksættes endnu tidligere - og det har afgørende betydning for børnene. Forskning viser nemlig, at tilknytningen mellem børn og forældre og børnenes mentale trivsel kan lide alvorlig skade, når far eller mor kæmper med depression.  

 

"Når fædrene står med barnet i armene, kan de ikke altid leve op til de forventninger de havde til sig selv under graviditeten".

 

Forældreskabet udfordrer fædre mere end mødre

Mødre scorer højere værdier under graviditeten end efter fødslen - med andre ord er de ofte mere bekymrede for deres egen præstation i forælderrollen, end de finder grund til at være, når først barnet er ankommet. Med fædrene er det lige omvendt. Når fædrene står med barnet i armene, kan de ikke altid leve op til de forventninger de havde til sig selv under graviditeten. Det gælder i særdeleshed deres evner til at trøste og skabe kontakt med barnet. Og det bonner ud på depressionsscoren. Mødrene ville have gavn af at bekymre sig mindre, mens fædrene kunne have brug for mere konkret hjælp - fx til at lære at trøste barnet. Her er det også vigtigt, at mødrene giver fædrene den nødvendige plads og tid sammen med barnet.

 

"Screening for depression af forældre, der venter barn, bør blive et fast tilbud hos alle praktiserende læger".

 

4.4

 

Oplæg fra praksis

Dagen bød også på en række spændende oplæg fra praksis. Ledende sundhedsplejerske fra Frederiksberg kommune fortalte om sundhedsplejens erfaringer med at opstarte screening for fødselsdepression og sundhedsplejerske Kirstine Rasch, Frederiksberg, havde nogle case-eksempler med, der kunne indvie salen i sundhedsplejens arbejde med fædre. Konklusionen var, at depression hos fædre ofte bygger oven på andre udfordringer såsom dårlig tilknytning til egne forældre i barndommen, traumer og stress i relation til arbejdsløshed. Derefter fortalte praktiserende læge Birgitte Bibow om 30 praktiserende lægers arbejde med at screene begge forældre for depression allerede i graviditetens 24. uge. Lægerne havde gjort sig gode erfaringer: begge forældre ville gere screenes og alle tog imod tilbud om hjælp. Birgitte Bibow fastlår på den baggrund, at screening for depression  af forældre, der venter barn, bør blive et fast tilbud hos alle praktiserende læger.

 

"Ifølge psykologerne kan graviditet ses som en udviklingskrise for begge forældre - med potentiale for stor personlig udvikling".

 

Sundhedsplejen i Aalborg kommune fortalte om projekt "Mental Sundhed", herunder om støttende samtaler med fædre med mental mistrivsel og deres ægtefæller. Projektet følges op af forskning, men de endelige resultater er endnu ikke klar til offentliggørelse. Alt tyder dog på, at fædrene i projektet har været tilfredse med sundhedsplejerskernes besøg og fokus på mental sundhed, med information og vejledning om børn og barnepleje og med den støtte af parrets kommunikation, som sundhedsplejen har ydet. De har generelt følt sig støttet i fædrerollen. Sidste oplæg kom fra psykologer på Juliane Marie Centeret, hvor Svend Aage Madsen er chefpsykolog. Ifølge psykologerne kan graviditet ses som en udviklingskrise for begge forældre - med potentiale for stor personlig udvikling. De redskaber, de brugte i klinikken, var bl.a. at støtte forældres mentaliseringsevne - evnen til at se sig selv udefra og se andre indefra. Denne indsats mindsker risikoen for, at fædre trækker sig følelsesmæssigt fra barnet og partneren. Psykologerne evaluerede effekten af terapi til i alt 60 personer vha. metoden FIT - Feedback Informed Treatment. Resultatet var, at 87% havde fået en lavere depressionsscore efter terapi og at 65% nåede under grænseværdien for depression. Dog havde kvinder større udbytte af terapi end mænd.  

 

6.1

 

Nye problematikker - screening af etniske minoriteter

Vidensudveksling mellem deltagerne viste, at der er stor forskel mellem landets kommuner på, om personer med etnisk minoritetsbaggrund screenes for fødselsdepression eller ej. I nogle kommuner blev opgaven anset for at være for vanskelig, I andre medbragte sundhedsplejerskerne de to screeningsskemaer oversat til en række sprog under besøg i familier med etnisk minoritetsbaggrund. En sundhedsplejerske fra Frederiksberg opfordrede til udvikling af et videnskatalog om alle de forskelligartede indsatser, som kommunerne tilbyder til forældre - en opfordring som psykolog Svend Aage Madsen bakkede op om. Forum for Mænds Sundhed agter nemlig at opbygge en webportal med overblik over far-barn-altiviteter i Danmark. 

 

Projekt "Far for livet"

Under et nyt 3,5 årigt projekt med titlen "Far for livet" vil Forum for Mænds Sundhed styrke mænds relationer til deres børn og derigennem øge familiens samlede trivsel. I denne forbindelse har Forum for Mænds Sundhed fået over 10 millioner fra Nordea Fonden til at igangsætte nye styrkende indsatser. Svend Aage Madsen anbefaler derfor fagpersoner over hele Danmark til at kontakte Forum for Mænds Sundhed - f.eks. hvis de mangler midler til at iværksætte tilbud, der følger op på screening for fødselsdepression og støtte mænds mentale trivsel og relation til barnet. 

 

Se dagens program her

Læs mere om projekt "Far for livet" her