Den 20. november slog Unicef for tredje gang dørene op for Børnenes Dag - på årsdagen for vedtagelsen af FN´s Børnekonvention. Center for Børneliv deltog og bringer her en kort update fra dagen.

foto1

 

Uddannelse til alle verdens børn styrker især pigerne

Dagens tema var alle børns ret til uddannelse. Mere og bedre uddannelse kan især give piger verden over bedre muligheder: Unicefs opgørelser viser nemlig, at et højere uddannelsesniveau hos piger hænger sammen med positive udsigter til beskæftigelse og sundhed samt sundere børn, der klarer sig bedre. For hvert ekstra års skolegang forventes barnets indkomst som voksen at stige med 10%. I det lys ser uddannelse ud til at være en faktor, der kan ændre det sociale spor i børns liv.

Omvendt har piger uden uddannelse tre gange så stor sandsynlighed for at blive gift, før de fylder 18 år. For mange familier rundt om i verden er ægteskab nemlig ensbetydende med beskyttelse. Denne tendens er kort sagt et udtryk for mangel på andre alternativer, så ægteskabet fremstår som pigens bedst tilgængelige forsikring. Piger, der indgår tidligt ægteskab, får selv børn i en tidlig alder, og det er forbundet med flere komplikationer under graviditet og fødsel. Disse komplikationer er den hyppigste dødsårsag hos kvinder mellem 15 og 17 år i den tredje verden. Piger, der giftes væk tidligt, oplever også oftere vold. Kronprinsesse Mary, der var dagens første taler, understregede:

 

Hvis vi stopper børneægteskaber, mindsker vi risikoen for børneægteskaber – og hvis vi forhindrer børneægteskaber, så øger vi sandsynligheden for at flere piger får en uddannelse.

 

Børns uddannelse - også et fokusområde i Danmark

Ifølge Unicefs opgørelser forlader 15 % den danske folkeskole uden tilstrækkelige sproglige færdigheder - når fokus rettes mod de tosprogede børn og unge er tallet helt oppe på 38 %. Kronprinsesse Mary fremhævede vigtigheden af at sætte ind, mens børnene er små, idet børns ordforråd i 3-årigsalderen kan forudsige deres sprogforståelse i ungdomsårene. Sproget er ikke kun vigtigt, fordi det udgør et fundament for videre uddannelse. Sprog giver også adgang til andre mennesker og til en verden af viden, understregede Kronprinsessen. Derfor har Mary-fonden finansieret det pædagogiske redskab "Læseleg" til de 1-6 årige børn.

 

 foto5

Børn høres i aarhusiansk lokalpolitik

Center for Børneliv deltog i to af dagens workshops eller såkaldte laboratorier - det første med fokus på børns medbestemmelse på lokalpolitik. I panelet sad Mathilde Crovato fra Aarhus kommunes Børne- og ungebyråd og Kasper Sand Kjær fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Børne- og Ungebyrådet består af 31 unge mellem 13 og 17 år fra både folkeskole og gymnasium. Børne-ungebyrådet mødes og laver indstillinger til det voksne byråd om forhold, der vedrører børn og unge. Mathilde Crovato er stolt af at have været med til at sikre en bedre oplysning til børn og unge om deres rettigheder i fritidsjobansættelser. Siden oprettelsen af Børne-ungebyrådet stiller stadig flere børn op til valg hvert år. 

Medansvar for fællesskabet

Kasper Sand Kjær fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, repræsenterer studenterbevægelser og en række kulturelle foreninger, i alt 72 organisationer for børn og unge - alle med det fællestræk, at de er demokratisk opbygget og centrerer sig om særlige aktiviterer og værdier. Disse fællesskaber har til mål at give børn ansvar og ejerskab for fælleskabet, hvilket virker endnu stærkere end inddragelse. Dog er der ikke tradition for at arbejde på at inkludere flere i disse værdi- eller aktivitetsbaserede fællesskaber. Ifølge Kasper Sand Kjær er det derfor en stående udfordring at sikre, at flere børn inviteres med ind i foreningslivet. Én løsning er bred national udbredelse af tilbud om fritidspas. Både Mathilde og Kasper har øje for de børn og unge, der er uden for i samfundet - eksempelvis børn med handicap, socialt udsatte børn og nydanske børn. Begge ønsker at arbejde for inklusion af disse børn og Mathilde håber på en større repræsentation af disse grupper i Børne ungebyrådet.

 

 foto6

Rettighedsskoler motiverer børns læring og styrker viden om rettigheder  

Den anden workshop, som Center for Børneliv fulgte, handlede om de 22 danske folkeskoler, som med Unicef´s hjælp og IKEA´s økonomiske støtte, er blevet omdannet til såkaldte "rettighedsskoler". Én af aktiviteterne på rettighedsskoler er, at klasserne vælger artikler fra Børnekonventionen og med egne ord formulerer klassens værdisæt herudfra. Som illustreret på billedet ovenfor omsætter børnene i fællesskab konventionens ord til sociale spilleregler i børnehøjde.

Børn fra flere rettighedsskoler fortalte med stor begejstring om at være elev på en rettighedsskole, og skolelærer Mette Rasborg og viceskoleleder Claus Melcher understregede:

 

Omdannelsen til rettighedsskole går fint i spænd med folkeskolens værdier og mål - vi gør meget af det, som vi altid har gjort, men på mere organiserede måder og med Børnekonventionen som hjemmel. Vi er blevet bedre til at høre børnene og udvikle skolen i fællesskab - med afsæt i børnenes evalueringer og ønsker.

 

Ifølge viceskolelederen koster det ikke skolen ekstra ressourcer at fungere som rettighedsskole. Det bidrager til gengæld med nye kræfter - fordi børnenes engagement i skolen og motivation for læring stiger, når de bliver hørt og bliver opmærksomme på deres rettigheder - og dermed også på deres pligter over for fællesskabet - af respekt for de andre børns rettigheder.

Læs mere om hvordan man opstarter en rettighedsskole her.

foto7

Børnetelefonen vinder årets Unicef-pris 

Traditionen tro blev dagen blev afrundet med uddeling af årets Unicef-pris, som i 2017 gik til Børnetelefonen under Børns Vilkår. Børnetelefonen er åben for børn alle årets dage. Her sidder frivillige børnefaglige klar ved telefonen, chatten og på sms for at tale med børn om både store og små problemer. Center for Børneliv ønsker Børns Vilkår og alle Børnetelefonens frivillige et stort tillykke med prisen!

Læs mere her om Børnenes Dag 2017.