×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 961
Skrevet af 

Kommunalvalg: Tidlig indsats på børneområdet

Hvad betyder børns tidlige færdigheder for deres livschancer? Børns tidlige trivsel var i centrum, da Børns Vilkår, Tænketanken DEA og Egmontfonden inviterede til valgkampsdebat under overskriften ”En fair chance til alle børn i København?” d. 6. november 2017. Center for Børneliv bringer her de centrale pointer.

det rigtige billede

 

Tre kommunalpolitiske kandidater sætter fokus på tidlig indsats i København

”Man siger, at hvis det går galt de første 1000 dage, så går det galt de næste 50 år”. Sådan indledte Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, valgkampsdebatten om tidlig indsats i København. Men hvorfor er den tidlige indsats så vigtig? Og hvordan kan vi sikre, at alle børn kommer godt fra start? Disse spørgsmål var til debat mellem de kommunalpolitiske kandidater Niki Grünfeld (Alternativet), Karina Rohrberg Jessen (Venstre) og Jesper Christensen (Socialdemokratiet).

  

"Tidlige indsatser øger udbyttet af senere tiltag" 

 

Vi udvikler os hele livet – men fundamentet lægges i barndommen

Arrangementet bød også på oplæg fra to forskere. Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwoolfonden (cand.polit. og ph.d.), gav et billede af de tidlige indsatsers langsigtede effekter. Han forklarede, at de færdigheder, vi mestrer i 3-5-årsalderen, har betydning for, hvordan vi klarer os resten af livet i en række sammenhænge – uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt, indkomstmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. Tidlige indsatser øger udbyttet af senere tiltag – og derfor er indsatser simpelthen mere effektive, når de tilbydes tidligere i livet.

 

"Kvalitet skal defineres ud fra de små børns egne behov" 

  

Kvalitet i dagtilbud – hvorfor og hvordan?

Ifølge Ditte Winther-Lindqvist, lektor og ph.d. inden for udviklingspsykologi på DPU, har vi brug for høj kvalitet i vores dagtilbud, hvis vi skal sikre lige livschancer for alle børn – ikke mindst fordi danske børn tilbringer så meget tid i institutionerne. Kvalitet i dagtilbud indebærer flere ting. Lindqvist fremhævede mindre børnegrupper, god normering, uddannet personale, godt forældresamarbejde og en dialogisk og anerkendende pædagogisk tilgang. Kvalitet skal defineres ud fra de små børns egne behov: tryghed og kontinuitet, stimulering, deltagelse i fællesskabet og behov for at lære og at skabe. Desuden påpegede Lindqvist, at overgangen fra hjem til daginstitution er et vigtigt, men ofte overset tidspunkt i alle børns liv.

 

"Børn er ikke fantasifulde - de bliver det gennem leg"

 

Leg og læring hænger sammen

Lindqvist understregede, at læring foregår igennem leg. Leg og læring hænger altså tæt sammen og skal ikke ses som modsætninger. Børn er ikke fantasifulde – de bliver det gennem leg. Derfor skal de voksne støtte op om børnenes leg. Lindqvist er bekymret for, at dårlige arbejdsbetingelser for personalet i daginstitutionerne går ud over dialogen, fordybelsen og legen. Derved bringer vi børnenes socio-emotionelle udvikling i fare. Af samme grund er Lindqvist også skeptisk over for snævre læringsmål, som flytter fokus fra det vigtigste for barnet: samspil, leg og udvikling i fællesskabet.

 

Politiske udfordringer de næste fire år

De fremmødte bad bl.a. de tre politiske kandidater om at forholde sig til følgende spørgsmål:

 • normeringer i daginstitutionerne
 • pædagogers manglende tid til faglig fordybelse
 • visioner ift. den høje andel af børn med anden etnisk baggrund i nogle institutioner
 • den store udskiftning blandt socialrådgivere på børneområdet i København
 • manglende koordinering af nye indsatser på dagtilbudsområdet
 • udbredt ensomhed blandt børn
 • behovet for at understøtte børns forskellige læringsstile.

 

Klik her for at læse mere om valgkampsdebatten d. 6. november 2017.


Om de politiske kandidater

 • Læs mere om Niki Grünfeld (Alternativet) og hans mærkesager her.
 • Læs mere om Karina Rohrberg Jessen (Venstre) og hendes mærkesager her.
 • Læs mere om Jesper Christensen (Socialdemokratiet) og hans mærkesager her.

Om forskerne

 • Læs mere om Rasmus Landersø og hans forskning her.
 • Læs mere om Ditte Winther-Lindqvist og hendes forskning her.

 

3 kommentarer

 • Kommentar link Torsdag, 09 November 2017 13:16 Skrevet af Karen Marie Bertelsen

  Hvad med den aller tidligste tid, barnets 1. Leve år?

  Forældrene har den største betydning for deres børn. Kvaliteten af forældre / barn relationen er afgørende for udvikling af tryg tilknytning.

  I Danmark har vi en unik ordning, sundhedstjenesten. Forældrene er glade for at modtage vejledning og støtte af deres sundhedhedsplejerske - Jeg savner, at de politiske kandidater forholder sig til de få ressourcer der i sundhedstjenesten. Der er kommuner, som ikke tilbyder barselsbesøg og hvor flergangsfødende kun får tilbudt 2 hjemmebesøg som standard -

  Hvis I virkelig ønsker tidlig indsat, så skal standarden løftes og specielt er det vigtigt med mulighed for at tilbyde familierne med særlige udfordring / problemer flere besøg.

  Der skal være mulighed for forebyggelse på flere niveauer, den almene forebyggelse, den særlige forebyggelse og egentlig intervention. Mange sundhedsplejersker har terapeutiske overbygninger. Det vil være en hurtig, let tilgængelig og billig indsats, hvis sundhedsplen fik mulighed for at bruge deres kompetencer i familierne. En indsat der på sigt kan være med til at spare samfundet for millioner af kroner

 • Kommentar link Tirsdag, 14 November 2017 09:46 Skrevet af Sarah Madsen

  Jeg undrer mig at der kun tales ud fra en institutionsvinkel. Jeg mener at vi skal starte med at diskutere om hvorvidt folk har økonomisk mulighed for at fravælge institution i børnenes første leveår. I den diskuterede optik, tages der udgangspunkt i at børn er/skal være i institution, men for at styrke vores børn bedst muligt skal der trædes et skridt længere tilbage og på dagsorden skal der sættes mulighederne for at små børn kan være sammen med sin mor/far i de små børneår. Evt. pengene følger barnet og ikke institutionen, retten til at passe eget barn - nu kan jeg få løn for at passe en andens barn privat, ikke mit eget? Skræmmende, ret til nedsat tid, mulighed for skæve arbejdstider i kommuner/regioner.

 • Kommentar link Tirsdag, 14 November 2017 18:36 Skrevet af Ida Storm, leder af Center for Børneliv

  Tak for jeres kommentarer! Vi læser alle kommentarer fra brugere og husker på dem som inspiration til nye fokusområder i Center for Børnelivs arbejde. Hvis I ønsker mere debat, så vil jeg opfordre jer til at kopiere jeres kommentarer ind på samme post på Center for Børnelivs facebook-side, da det er vores erfaring, at flere brugere har lettere ved at finde disse debat-tråde, end den debat der foregår her på siden.

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev