Aktuelt fra Center for Børneliv

Center for Børnelivs projektleder Ida Storm holdt oplæg under Rådet for Bedre Hygiejnes årskonference d. 15.09.2016.

Ida Rådet for Bedre Hygiejne1

Ved du, hvordan børn i Danmark har det - fysisk, psykisk og socialt?

"Skolebørn mobber via sociale medier." "Flere unge begynder at ryge." "Piger lider af voldsomt præstationspres." - Avisoverskrifter fortæller os tit om børns trivsel og adfærd - især når adfærden giver anledning til bekymring. Men hvad siger forskningen egentlig? Det bad Rådet for Bedre Hygiejne Center for Børneliv om at give en status på.

Børns trivsel i dag - det brede billede

Center for Børneliv blev inviteret til at tale om børns trivsel og velfærd ved Rådet for Bedre Hygiejnes årlige konference den 15. september 2016. Herunder får du et kort rids af de vigtigste resultater, som vi præsenterede ved konference

n. Grundlaget for oplægget er primært de to repræsentative rapporter  "Skolebørnsundersøgelsen 2014" (SI) og "Børn og Unge i Danmark- Velfærd og Trivsel 2014" (SFI)

Høj livstilfredshed blandt yngre børn

Børn i Danmark har generelt høj trivsel. Især er børn op til 11 år tilfredse med livet, og føler sig fysisk raske. De er glade for at gå i skole, de spiser mere frugt end nogensinde før, og de fleste rører sig nok. De har gode venner, og en god fortrolighed især med mor - og de fleste børn føler sig elskede derhjemme. Dog er det mest børn i kernefamilier, der oplever den ubetingede kærlighed- lidt færre børn af enlige forsørgere og i stedfamilier har samme oplevelse.

Unge er mere artige - og ses mindre med deres venner

Unge passer mere på sig selv end tidligere; det er en tydelig udvikling, der kan måles igennem 30 år. Stadig færre unge

begynder at ryge. De debuterer senere, når det gælder alkohol, hash og cigaretter, og den seksuelle debut sker også senere. Næsten ingen 11-årige har prøvet at drikke alkohol- hvilket kan ses som en glidende kulturændring over en lang årrække.

Er fysisk samvær med venner blevet udskiftet med digitgal kontakt? Unge ses mindre med deres venner efter skole end nogensinde før. De unge har til gengæld et stigende forbrug af digitale medier, og taler meget ofte med hinanden på chatfora. Mange af de unge bruger mere end 4 timer på spil og sociale medier dagligt.

De unge piger er mest sårbare 

Der ses en lavere livstilfredshed, når børnene bliver lidt ældre - og især hos teenagepiger. De 15-årige piger er mere ensomme, og de har flere psykiske og somatiske symptomer end drengene og de yngre børn. Cirka halvdelen af de 15-årige piger er også utilfredse med deres kroppe; de synes de er for tykke- mens en fjerdedel af drengene føler sig for tynde.

Social slagside

Ikke overraskende er der en social slagside, når det gælder børns trivsel. De mest udsatte er børn af etniske minoriteter, af forældre med lav indkomst, af forældre med ingen eller kort uddannelse- samt af forældre, der har gennemgået en skilsmisse. De udsatte børn har mindre adgang til materiel velfærd, de mobbes mere, og er generelt udsat for flere risici- både fysiske, psykiske og sociale.   

Trivsel og hygiejne på skolen

For at koble et oplæg om børns trivsel til dagens tema - hygiejne - valgte vi hos Center for Børneliv også at kigge på trivselsundersøgelser på skoler, særligt med fokus på skoletoiletter. Hvordan bliver børns trivsel påvirket af hygiejneforhold på skolen? Går børn på toilet på skolen, og er toiletterne i orden? Og hvis ikke, hvad er der så i vejen med dem? Svar på disse spørgsmål kan findes i Dansk Center for Undervisningsmiljø "Termometerrapport" fra 2015 - et spørgeskemaværktøj om børns trivsel i skolen. 

Børn holder sig skoledagen igennem

Toiletterne er beskidte og de lugter. Godt en tredjedel af skolebørn i Danmark går slet ikke på toilet i løbet af skoledagen. De synes ikke, at toiletterne er i orden- og det største problem er, at toiletterne er beskidte og at de lugter dårligt. Nogle oplever også, at der mangler sæbe og toiletpapir. Og det må antages at udfordre trivsel, koncentration, velvære og også på længere sigt helbredet, når børn ikke kommer på toilet i løbet af en lang skoledag.

Ny forskning om skoletoiletter og børneinkontinens

 Her anbefaler vi, at interesserede læsere holder øje med forskning fra læge Søren Rittig og andre i tilknytning til Center for Børneinkontinens ved Århus Universitetshospital, Skejby. Han er netop ved at efterforske sammenhængen mellem børneinkontinens og uhygiejniske skoletoiletter.  

 

Vil du se tallene bag?

Læs rapporten Børn og Unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014, SFI

Læs rapporten Skolebørnsundersøgelsen 2014, SI

Læs rapporten Elevernes syn på undervisningsmiljøet i grundskolen, DCUM

SI og SFI følger op på trivselsundersøgelserne hvert 4. år. DCUMs undersøgelse af skoletrivsel og undervisningsmiljø varetages fremadrettet af Undervisningsministeriet uvm.dk

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev