Aktuelt fra Center for Børneliv

De første leveår har afgørende betydning for barnets senere liv. Tirsdag d. 27. oktober inviterede Nordea-fonden til et webinar, hvor deltagere fik indblik i spændende forskning og konkrete erfaringer fra praksis om, hvordan forældre og fagprofessionelle i fællesskab kan skabe trygge rammer for børns opvækst. Målet er at få flere børn til at blomstre.

Michala Brechling, Nordea-fonden, Tine Curtis, Aalborg Kommune, Frank Lambert, Høje Taastrup Kommune og Rasmus Holst Nielsen, projekt Samværd Michala Brechling, Nordea-fonden, Tine Curtis, Aalborg Kommune, Frank Lambert, Høje Taastrup Kommune og Rasmus Holst Nielsen, projekt Samværd


I lyset af den aktuelle COVID-19-situation valgte Nordea-fonden at afholde deres temadag digitalt. Dagens program bød på tre overordnede temaer; ’fællesskaber for nybagte forældre’, ’ud i naturen og ind i fællesskabet’ og ’børneliv i sund balance’. På webinaret talte blandt andet forskere, projektledere og repræsentanter fra kommuner, som alle havde et fælles fokus på, hvordan samfundet og forskellige aktører kan skabe stærke relationer i det tidlige forældreskab og rammer for et sundt og aktivt børneliv.

Se hele webinaret her.

Et fædrerigt samfund
Dagens første oplæg blev holdt af forskningsleder og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, som gav indblik i, hvordan inddragelsen af far i barnets opvækst har ændret sig over tid, og hvordan forskellige kulturer ser på fars rolle under fødslen. Svend Aage fortalte, at vi i dag kan tale om et såkaldt ”fædrerigt samfund” og at en undersøgelse viser, at langt størstedelen af de danske mænd ønsker at afholde den, for fædre, øremærkede barsel. En vigtig pointe fra oplægget var, at far, med undtagelse af at føde og amme barnet, kan det samme som mor.

Far må ikke overses i det tidlige forældreskab
Mie Møller Nielsen fra Forum for Mænds Sundhed, som i øjeblikket har projektet ”Far for livet” gav efterfølgende et indblik i, hvordan de arbejder for, at få far mere på banen i det tidlige forældreskab. En stor del af projekt Far for livet handler om at opkvalificere sundhedsplejen, da mange fædre ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget. I dag har projektet uddannet 88 ”far-ambassadører” fordelt over hele landet, som tilegner sig kompetencer til at sikre bedre inddragelse af far.

De bedste resultater skabes i fællesskab
Ballerup Kommune var blandt dagens oplægsholdere, hvor direktør Mette Vaaben Mortensen fortalte om et projekt, der forventes igangsat i 2021. Udgangspunktet for projektet ”Fælles om børn – bedre deltagelsesmuligheder for alle børn” er, at mange børn i dag viser tegn på, at de ikke er i trivsel. Derfor er der behov for et projekt, som gennem tværfagligt og forældreinddragende samarbejde, skal styrke tilknytningen mellem barnet og dets forældre. Projektet er for alle forældre, men har særligt fokus på familier i udsatte positioner. Ballerup Kommunes erfaring er nemlig, at hvis alle forældre inddrages, så når de også ud til dem, der har et større behov for støtte.

Børns sundhed og trivsel styrkes i naturen
Til at gøre tilhørerne klogere på ny viden om børn og natur, deltog ph.d. og lektor ved VIA, Niels Ejbye-Ernst, og til at fortælle om naturprojekterne "Alle børn skal med" og "Naturfamilier" var hhv. Lisette Berg Andersen fra Museum Østjylland og Lene Gryning fra Danmarks Naturfredningsforening.

Børns motoriske færdigheder styrkes, når børn bruger meget tid udendørs, viser forskningen. Naturen, særligt den mindre kulturpåvirkede, udfordrer barnet og inviterer til vildere leg, som øger barnets robusthed. Forskning viser også, at børn der er meget ude i naturen, er mindre syge end børn, der opholder sig mere inden døre. Også det sociale samvær synes styrket, når børn opholder sig i naturen. At lege udendørs giver mulighed for flere relationer, og drenge og piger leger oftere sammen, viser forskning. 

Et børneliv i balance
Dagens sidste tema gav inspiration til, hvordan kommuner, lokalsamfund, foreninger og familier i fællesskab kan skabe vilkår for et sundt børneliv. Forskningschef i Aalborg Kommune Tine Curtis præsenterede projektet ”Børneliv i Sund Balance, som fokuserer på, hvordan alle børn kommer godt fra start i et lokalsamfund, der arbejder sammen om sundhedsfremme og forebyggelse.

Idrætskonsulent i Høje Taastrup Kommune, Frank Lambert, og leder for projekt ”Samværd”, Rasmus Holst Nielsen, gav tilhørerne indblik i projekterne ”Trille og Tumle” og ”Leg på Plejehjem”. Førstnævnte projekt handler om at styrke de 0-3-årige børns motoriske udvikling, og en vigtig pointe fra oplægget var, at motorik er noget forældre, pædagoger og dagplejere bør gøre til en del af hverdagen, fremfor at se motorik som særskilte aktiviteter.

”Leg på Plejehjem” er et projekt, der skal skabe fællesskaber på tværs af generationer gennem musik, bevægelse og leg. Formålet er, at alle tre generationer, barslende forældre, babyer og plejehjemsbeboere får noget ud af aktiviteterne.

Flere børn der blomstrer
Dagen blev afrundet med en opfordring fra Nordea-fonden til, at hvis man som f.eks. forening, kommune eller lignende har en god idé til et projekt, der kan bidrage til at skabe gode liv, så må man altid kontakte dem.

Se hele webinaret og find materialer fra dagen her.

Hvis du vil vide mere om Nordea-fondens fokusområde ”Flere børn der blomstrer” så læs mere her.

Center for Børneliv takker for en inspirerende formiddag!

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev