Aktuelt fra Center for Børneliv

Mange kommunale indsatser målrettes mor i sårbare familier- men hvad med indsatser, der taler mere til far? Der mangler viden om og erfaringer med, hvordan man bedst kan trække far ind som ressource i sårbare småbørnsfamilier. Derfor fokuserer SUS nu på fædre i et særskilt projekt ”Til gavn for barnet”. Center for Børneliv bidrager til projektet ved at levere et forskningsbaseret vidensgrundlag. Projektets formål er at involvere fædre i at udvikle tilbud og indsatser til sårbare familier, så de i højere grad målrettes fædrene.

far med baby

 

Hvorfor er projektet vigtigt?

SUS har for Det Obelske Familiefond kortlagt tilbuddene til sårbare gravide og småbørnsfamilier. Kortlægningen viste, at de fleste tilbud alene er rettet mod mødrene og ikke tager hensyn til fædrene. Projektet vil i inddragelsen af fædrene stille skarpt på deres perspektiver og ønsker for involvering i deres børns liv.

Samarbejdspartnere  og roller 

SUS er projektleder for projektet. Center for Børneliv's rolle er at finde og levere forskning, samt finde relevante indsatser målrettet sårbare fædre - for at opspore good practice andre steder. Samlet set bidrager vi med viden, der kan inspirere og danne et bedre vidensgrundlag for udvikling af nye indsatser. Derudover er samarbejdspartnerne fem forskellige social- og sundhedsfaglige tilbud, der arbejder med sårbare småbørnsfamilier. Deres rolle bliver at bringe rapportens resultater videre ud i egne praksisnetværk: Netværket i Ringsted Kommune, Familien i Vækst i Thisted Kommune, Sundhedsplejen i Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune samt den frivillige organisation Home-Start.

Finansiering

Til gavn for barnet er finansieret af Det Obelske Familiefond. Projektet løber fra juni 2016 til maj 2017.

 Find SUS' projektbeskrivelse her

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev