Aktuelt fra Center for Børneliv

Hvilke børn går typisk børnehaveklassen om? Hvordan klarer de sig i skolen og trives de? 1. juni udgav DEA rapporten ’Omgængere i børnehaveklassen’, der undersøger disse spørgsmål. Center for Børneliv bringer i denne artikel de vigtigste pointer fra rapporten.

Unsplash Unsplash


Hvert år starter omkring 60.000 nye børn i skole, og for nogle børn kan overgangen til skole være en stor udfordring. Sundhedsplejersker fortæller, at omtrent hvert tiende barn i børnehaveklassen og 1. klasse ikke trives, samtidig med, at hvert tredje børnehaveklassebarn fortæller, at det var svært for dem at starte i skole.

Omkring 1300 børn ender årligt med at gå børnehaveklassen om, fordi de ikke er tilstrækkeligt rustet til overgangen til skolen, og skolen ikke formår at løse børnenes problemer i løbet af de første klassetrin. Børn, der er udfordrede i skolestarten, mangler typisk kompetencer til at indgå i fællesskaber og udvise robusthed og vedholdenhed i lege- og læringssituationer.

Alder, køn og forældreressourcer påvirker sandsynligheden for, om børn går om
Ifølge rapporten fra DEA spiller både alder og køn en rolle for, om børn går børnehaveklassen om. Jo yngre barnet er ved skolestart, jo større sandsynlighed er der for at gå børnehaveklassen om, samtidig med at drenge har større sandsynlighed for at blive omgængere end piger.

Rapporten finder også, at forældrenes ressourcer har betydning for, om børn går børnehaveklassen om. Børn, hvis forældre er ufaglærte, har stor sandsynlighed for at gå børnehaveklassen om sammenliget med børn, hvor mindst en forælder har en videregående uddannelse. Børn med indvandrerbaggrund har også større sandsynlighed for at blive omgængere sammenlignet med børn med etnisk dansk baggrund.

Omgængere klarer sig dårligere og bliver oftere drillet i skolen
Børn, der går børnehaveklassen om, klarer sig dårligere i de nationale tests i dansk i 2. klasse og matematik i 3. klasse sammenlignet med de børn, de går på klassetrin med efter det ekstra år i børnehaveklassen. Samtidig klarer omgængere sig også dårligere i skolen, end børn på samme alder, men som har fået udskudt deres skolestart et år.

Børn, der har gået børnehaveklassen om, udtrykker oftere, at de ikke trives på deres skole. Der er også flere omgængere, der rapporterer, at de bliver drillet sammenlignet med børn, der ikke har gået børnehaveklassen om.

Rapporten peger på nogle væsentlige udfordringer ved at være omgænger i børnehaveklassen, og Center for Børneliv mener, at der bør sættes fokus på, hvordan man i praksis også kan hjælpe disse børn godt på vej i deres faglige og sociale skoleliv.


Læs hele rapporten her.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev