Aktuelt fra Center for Børneliv

Foreningen Bedsteforældre for Asyl arbejder for en humanistisk asylpolitik, bedre vilkår for børn af flygtninge i Danmark og i Syrien og at FNs børnekonvention inkorporeres i dansk lovgivning. Den 4. marts gennemførte bevægelsen en høring på Christiansborg. Center for Børnelivs bestyrelsesformand og bedstefar til 5 deltog og bakker op: børneomsorgen kommer altid først!

Pexels Pexels

KRONIK 9. MARTS 2020
AF KLAUS WILMANN, BESTYRELSESFORMAND, CENTER FOR BØRNELIV 


Kan danske bedsteforældre bidrage til at bløde regeringens politik op og sikre, at de ca. 30 danske børn, der er interneret i lejre i Syrien, hvoraf mange er statsborgere, kan blive hjemtaget? Det spørgsmål melder sig, efter at jeg deltog i foreningen Bedsteforældre for asyls velbesøgte høring på Christiansborg den 4. marts. Svaret vender jeg tilbage til.

”Børnene kan bestemt blive radikaliserede, hvis de skal vokse op i lejrene, og på et senere tidspunkt vender hjem til Danmark”

Danske børn i Syrien fremstilles som trussel
Hvis danske statsborgere trues af Corona i Kina, sender regeringen et fly ud for at hente dem hjem. Brækker du benet på skituren, er der også dansk hjælp at hente. Men når uskyldige, danske børn under frygtelige vilkår, truet af overgreb, sygdom og underernæring, kræves hjemtaget af deres herboende bedsteforældre, er svaret nej. Regeringen og blå bloks argument er, at det er forældrenes ansvar, at de er havnet, hvor de er. Og videre at børnene kan udgøre en sikkerhedsrisiko i Danmark. Børnene kan være radikaliserede. Mange af børnene er under 10 år, så det er et absurd argument. Men børnene kan bestemt blive radikaliserede, hvis de skal vokse op i lejrene, og på et senere tidspunkt vender hjem til Danmark.

”Det er aldrig børnenes skyld, som statsministeren sagde til Godhavnsdrengene”.

Absurd at straffe børnene
Det var et gennemgående tema på høringen, at det er absurd at straffe børnene for deres forældres handlinger. Det er aldrig børnenes skyld, som statsministeren sagde til Godhavnsdrengene. Det gælder vel også disse børn? Og det strider også mod FNs børnekonvention, som Danmark har ratificeret, men nu har valgt ikke at leve op til. Når det vedrører danske statsborgere, er det de danske myndigheders ansvar at sikre, at børn beskyttes mod overgreb, sikres sunde vilkår og ikke holdes indespærret. Det beskrives i adskillige af de mest tydelige bestemmelser i Børnekonventionen. De krav lever Danmark ikke længere op til.

Børneomsorgen kommer altid først
Danske advokater arbejder i dag på vegne af herboende bedsteforældre til unge kvinder, som tog til Syrien, på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var forbudt, og som er havnet i disse lejre. Nogle vidste ikke, hvad de gik ind til - andre var overbeviste islamister, men uanset forældrenes holdninger og handlinger, er børnene uden skyld, og advokaterne søger at få myndighederne til at anerkende dette synspunkt, eller at lade humanitære hensyn få forrang, så børnene og deres mødre kan vende hjem. Har mødrene foretaget noget kriminelt, vil de skulle retsforfølges og de sociale myndigheder må afgøre omsorgen til børnene.

”Det er derfor helt i overensstemmelse med disse konstateringer at bedsteforældre går forrest i at påpege et så alvorligt samfundssvigt”.

Bedsteforældre kan gøre en forskel
At bedsteforældre udgør en vigtig ressource i børneliv - det ved de fleste børnefamilier og det kan ny forskning på området nu også bekræfte: ngo-en Center for Børneliv, som jeg er bestyrelsesformand for, og som formidler ny børneforskning til praksis, sætter netop i foråret 2020 fokus på bedsteforældres betydning for børnebørn i en serie forskningsbaserede artikler. Vi ser, at bedsteforældre kan hjælpe børn i livets svære perioder og at bedsteforældre kan spille en rolle både under barndom og ungdom, først som en ekstra omsorgsperson og senere som sparringspartner eller rollemodel - det gælder eksempelvis børnebørnenes overvejelser om uddannelse og andre store valg i livet. Vi ser i forskningen, at børn og ældre nærer hinandens trivsel – og her er Bedsteforældre For Asyl et aktuelt eksempel på ældre, der kæmper for at sikre omsorg deres børnebørn den nødvendige tryghed og omsorg.

”Dygtige, velformulerede, aktive og velorganiserede bedsteforældre kan bestemt gøre en forskel”.

Bedsteforældre for asyl viser vejen
Det er derfor helt i overensstemmelse med disse konstateringer, at bedsteforældre går forrest i at påpege et så alvorligt samfundssvigt som vi er vidne til med de danske børn i Syrien. Det gælder i denne sag først og fremmest de herboende bedsteforældre, hvis døtre og børnebørn er interneret i Syrien, og det gælder foreningen Bedsteforældre For Asyl, som har sat sig for at presse regering og folketing i denne sag. Og derfor er svaret på mit indledende spørgsmål helt klart et ja: dygtige, velformulerede, aktive og velorganiserede bedsteforældre kan bestemt gøre en forskel – det viser forskningen os, og det genspejles i Bedsteforældre For Asyls målrettede og vedholdende arbejde for at hjælpe de danske børn i sikkerhed.

Klaus Wilmann
Bestyrelsesformand Center for Børneliv og bedstefar til 5.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev