Aktuelt

Mandag, 09 marts 2020

Bedsteforældre er en vigtig ressource for samfundet

Foreningen Bedsteforældre for Asyl arbejder for en humanistisk asylpolitik, bedre vilkår for børn af flygtninge i Danmark og i Syrien og at FNs børnekonvention inkorporeres i dansk lovgivning. Den 4. marts gennemførte bevægelsen en høring på Christiansborg. Center for Børnelivs bestyrelsesformand og bedstefar til 5 deltog og bakker op: børneomsorgen kommer altid først!

Onsdag, 18 september 2019

Nyuddannede pædagogers møde med praksis

Ansvaret for ikke-børnenære opgaver udfordrer nyuddannede pædagoger. Sådan lød én af konklusionerne da DEA på vegne af Småbørnsløftet 12. september inviterede til arrangementet: ’Nyuddannede pædagogers møde med praksis'. Center for Børneliv var med og bringer her de vigtigste pointer fra dagen.

Mandag, 02 september 2019

Nyt projekt sætter skub i dialogen om gode digitale vaner i småbørnsfamilien

Nordea-fonden støtter Center for Børnelivs projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” med 1,7 millioner. Projektet sætter rammen for, at sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger og dagplejere sammen kan finde nye metoder til at invitere småbørnsforældre til at træffe bevidste valg om familiens skærmvaner – det hele sker på et solidt fundament af forskning og erfaring.

Mandag, 01 juli 2019

”Tidlig indsats – hvad virker?” – konference i Aarhus

Tidlig opsporing, et stærkere samarbejde på tværs af fag og et skærpet fokus på børn og familier i udsatte positioner - det var nogle af hovedtemaerne, da den tværfaglige konference ”Tidlig indsats – hvad virker?” blev afholdt i Aarhus d. 20. juni.

Mandag, 24 juni 2019

Trivsel i daginstitutionen

Hvad er trivsel, og hvordan kan pædagoger undersøge om børn trives? Det var centrale spørgsmål under konferencen Trivsel i daginstitutionen hos Københavns Professionshøjskole d. 28. maj. Center for Børneliv deltog og bringer dagens hovedpointer.

Torsdag, 02 maj 2019

Børns Vilkårs Årsmøde 2019

Hvordan og i hvilket omfang svigtes børn i dagens Danmark? Hvad ved vi om den stigende andel af børn og unge der oplever mental mistrivsel, og hvordan bruger og forstår børn og unge digitale medier? Dette var hovedtemaerne da Børns Vilkår tirsdag. d. 30. april afholdt årsmøde i København. Få et indblik i de vigtigste pointer fra dagen her.

Torsdag, 25 april 2019

Bedre tværprofessionelt samarbejde om de små børn – Småbørnsløftet

Hvordan får vi skabt et bedre tværprofessionelt samarbejde om sårbare børn og familier? Det var udgangspunktet for et arrangement afholdt af Småbørnsløftet – et initiativ under Tænketanken DEA og Egmontfonden, der skal sætte fokus på tidlige indsatser for børn og familier i barnets første 1000 dage.

Torsdag, 04 april 2019

Konference: Tidlig indsats - hvad virker? D. 20. juni i Aarhus

Den 20. juni 2019 inviterer Center for Børneliv, CRUNCH, Københavns Professionshøjskole og VIA til den tværfaglige konference "Tidlig indsats - hvad virker?" i Aarhus.

Tirsdag, 26 marts 2019

Generalforsamling 2019: Center for Børneliv får ny formand

Mandag d. 25. marts holdt Center for Børneliv sin årlige generalforsamling. Her indtrådte to nye medlemmer i bestyrelsen, og Klaus Wilmann, tidligere formand for Børnerådet, overtog formandskabet i Center for Børneliv.

Fredag, 01 marts 2019

Opstillede kandidater til Center for Børnelivs bestyrelse 2019

Mandag d. 25. marts afholdes Center for Børnelivs årlige generalforsamling. Her er stiller to nye kandidater op til Center for Børnelivs bestyrelse. Mød de opstillede kandidater, Mette Ellegaard og Sofie Danneskiold-Samsøe.

Side 1 ud af 9