Center for Børneliv
- bygger bro mellem forskning og praksis

Børneforskning - kort nyt

Her kan du se alle de børnefaglige emner, Center for Børneliv har arbejdet med.

Hvad tilbyder Center for Børneliv

Faglige oplæg og workshops på jeres arbejdsplads

Hjælp til projektudvikling, fonds- og puljeansøgninger

Research skræddersyet jeres behov

Bistand til udvikling af konferencer

Sparring med henblik på tværfagligt samarbejde

Center for Børneliv
0
Forskningsbaserede nyhedsbreve
0
Børnefaglige vidensartikler
0
Tværfaglige arrangementer

Udtalelser

Center for Børneliv gør koblingen mellem forskning og praksis tilgængelig. Nyhedsbrevene tager relevante og aktuelle emner op, som er opmærksomhedsskabende og inspirerende

Center for Børneliv formår at omsætte hardcore teoretisk viden til letlæseligt og omsætteligt brug i praksis og er med til at nuancere debatten om den viden, der er på området.

Center for Børneliv skal have anerkendelse for deres tværfaglige greb om stoffet, som favner og styrker brobygningen mellem forskellige professioner.

Har du en faglig interesse for forskning inden for børneliv?

Bliv medlem og støt os

Image
Image
Image
Image

Samarbejdspartnere

CRUNCH
Københavns Professions Højskole
Socialt Udviklingscenter
VIA University College
CRUNCH
Københavns Professions Højskole
Socialt Udviklingscenter
VIA University College
Hjerteforeningen
Dansk Flygtningehjælp
Børns Vilkår
Image
CRUNCH
Socialt Udviklingscenter
Hjerteforeningen
Børns Vilkår
Image
Image
Københavns Professions Højskole
VIA University College
Dansk Flygtningehjælp
Image
Image