Julie Ellesøe Jespersen

tirsdag, 16 januar 2018 23:59

Hvad gør porno ved unges seksualitet?

Forskning peger på, at unge, der gør brug af porno, udvikler urealistiske seksuelle værdier og overbevisninger. Men hvordan påvirker porno egentlig de unges seksuelle identitetsdannelse? Og hvordan forholder de unge sig selv til deres brug af porno?

I dag færdes unge hjemmevant på nettet – det skaber rum for nye former for seksuel adfærd blandt unge, men fører også nye former for risici med sig. Hvilke konsekvenser har digitaliseringen for unges seksualitet og identitetsdannelse? Og hvordan kan voksne støtte og beskytte de unge?

tirsdag, 16 januar 2018 10:41

Børns seksualitet - en verden for sig

Mange voksne finder det svært og kontroversielt at forstå og håndtere børns seksualitet. Den danske psykolog og forsker Katrine Zeuthen giver her en introduktion til, hvordan vi kan forstå børns lyst – samt hvad der udgør ”normal” og bekymrende seksuel adfærd hos børn.

fuld salCenter for Børneliv, CRUNCH og Professionshøjskolen Metropol inviterer d. 6. juni 2018 til konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?"

Center for Børnelivs brugere har valgt årets tema: Tidlig indsats.

På konferencen kan du høre om den nyeste danske forskning om tidlige indsatser i Danmark samt om kommunale erfaringer med tættere koordineret opsporing og mere samarbejde mellem de faggrupper, der først møder gravide, småbørn og deres familier. Konferencen finder sted den 6. juni 2018.

Oplægsholderne er:

  • Nina Madsen Sjø, Ph.d. (AU), psykolog.: Hvad er trivsel hos de helt små børn – og hvordan måler vi den?  

  • Rasmus Landersø, økonom og socialforsker v. Rockwoolfondens forskningsenhed: Hvilken betydning har det for børns livschancer og lighed i sundhed, at vi sætter ind tidligt?

  • Mette Skovgaard Væverpsykolog og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning: Tidlig screening med metoden ADBB og anvendelsen af ADBB i praksis .

  • Maiken Pontoppidan, forsker i forælderindsatser v. VIVE: Hvad er effekten af tidlige, forældrerettede indsatser hos "at-risk"-forældregrupper og andre forældregrupper?

  • Gladsaxe Kommune: En strategi for tidlig indsats - Hvilken betydning har et velkoordineret tværfagligt samarbejde under tidlige indsatser for børns og familiers trivsel?

  • Thomas Gitz-Johansen, forsker i pædagogik v. Roskilde Universitet: Hvad vil det sige, at børn "har det godt" i vuggestuen - og hvad skal der til? Kvalitativ undersøgelse baseret på observationsstudier i danske vuggestuer.

Information om konferencen samt køb af billetter følger her på siden i løbet af februar 2018.

Konferencen afholdes i samarbejde med CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies - og Professionshøjskolen Metropol 

PHmetropol logo          crunch logo               logo

tirsdag, 02 januar 2018 21:40

Center for Børneliv søger praktikant

Er du Center for Børnelivs nye praktikant i 2018?

mandag, 20 november 2017 16:25

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

Mandag d. 20. november deltog Center for Børneliv i brainstormmødet til "Folkebevægelsen for asylbørns fremtid" arrangeret af Trampoline House i København.

Hvordan forbedrer vi forholdene for udsatte børn og unge? Hvordan kan det fagprofessionelle arbejde på området styrkes? Disse temaer bliver taget op til NUBUs åbningskonference d. 15. november 2017.

Der findes et væld af interventioner, kurser og indsatser, der har til formål at styrke parforhold og forebygge brud - blandt andet gennem kommunikationstræning og konflikthåndtering. En international gennemgang af evidens-baserede indsatser fra især engelsksprogede lande viser, at disse indsatser også har potentialet for at forbedre børnenes trivsel og livschancer.

Center for Børneliv har interviewet praktiserende læge Anette Hauskov Graungaard om hendes igangværende forskning med fokus på børn som pårørende  - bliv klogere på disse børns udfordringer, behov og resiliens.

Alvorligt syge forældre har ofte svært ved at tale med deres børn om sygdom. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner bliver klædt på til at kunne støtte familien. Hvad kan praktikeren gøre? Hvorfor har praktiserende læger en unik position og hvilke udfordringer oplever fagpersoner i arbejdet med pårørende børn?

Side 1 ud af 5
Tilmeld dig vores nyhedsbrev