Partnere

 

        

crunch logo

 

Center for Research on Universal Child Policies

             

 

CRUNCH er et nyt forskningsprojekt, der vil undersøge effekten på social ulighed af brede, universelle ordninger for førskolebørn, som for eksempel sundhedsplejerskebesøg og daginstitutioner. Center for Børneliv, som partner i projektet, er med til at videreformidle projektet og dets resultater. CRUNCH og Center for Børnelivs arbejde for CRUNCH er finansieret af Innovationsfonden.

 

 

 

   

 

   sus lille

 

 

 Socialt

Udviklingscenter SUS

   

Projektet 'Til Gavn For Barnet' har som mål at få fædre mere involveret i barnets opdragelse. Center for Børneliv bidrager med et vidensnotat med aktuel forskning om fædre, som fagprofessionelle vil kunne bruge til at skabe effektive, målrettede indsatser. Projekt Til Gavn For Barnet er støttet af Det Obelske Familiefond. Læs vidensnotatet her.

 

 

 danskflygt

 

 

 

Dansk Flygtningehjælp

  Dansk Flygtningehjælp har hjulpet Center for Børneliv med at udbrede kendskab til konferencen "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark" i 2017 og stiller en sal til rådighed i Aarhus.

      

integrationsnet logo lille

 

   

Integrationsnet

 

Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp og har ligeledes hjulpet Center for Børneliv med at udbrede kendskab til konferencen "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark" i 2017 og stiller en sal til rådighed i Aarhus.

 

PHmetropol logo

 

 

Professionshøjskolen Metropol 

  Professionshøjskolen Metropol bidrager til opbygningen af det forskningsarkiv, som Københavns Universitetsbibliotek udvikler til Center for Børneliv og som vil blive åbent for alle via dene hjemmeside i anden halvdel af 2017. 

 

BV logo lille

 

Børns Vilkår

  Børns Vilkår lægger sal til Center for Børnelivs konference "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark" d. 18. maj i København og har hjulpet Center for Børneliv med at udbrede kendskab til konferencen.

 

Folkebevægelsen logo

 

 

 

Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid

 

 

 

Center for Børneliv støtter Folkebevægelsen for asylbørns fremtid, fordi vi mener, at alle børn og unge i Danmark har ret til en tryg barndom og opvækst.

 

Skriv en kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev