Mission og vision

Center for Børnelivs mission er, at:

  • Indsatsen for børn og unge i højere grad baseres på nyeste viden og forskning.
  • Forskning og erfaringer i højere grad gøres tilgængelig for praktikere inden for undervisning, pædagogik og social- og sundhedsområderne.
  • Forskere i stadig højere grad får adgang og kontakt til praktikermiljøer.
  • Der skabes værdifulde relationer og konkrete samarbejder mellem forskere og praktikere.
  • Sikre kontinuerlig formidling og debat, herunder også at fremme en nordisk dimension i dansk forskning og praksis.
  • Fremme udbredelsen af tværfaglig viden med både kvalitativ og kvantitativ forskning.

Center for Børnelivs vision er, at:

  • Skabe konkrete rum og muligheder for samarbejde mellem forsker- og praktikermiljøer.
  • Viden gøres tilgængelig i en form, som matcher de vilkår praktikerne har i det daglige.
  • Fremme vidensdeling på tværs af praktikermiljøerne og sikre rum til tværfaglighed og samarbejde.
  • Skabe rum for at formidle praktikernes behov for ny viden til forskerne.

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev