Skrevet af  Fie Maria Bondesen og Ida Storm

"Mennesket bag professionen" - fagpersoner fortæller

Vil du have indblik i arbejdslivet hos de faggrupper, der arbejder med vores børn? Eller er du studerende med interessere for at høre en erfaren fagperson fortælle? Så kom, lyt, og spørg, når spændende fagpersoner fortæller: Hvad driver dem, og hvilke udfordringer har de mødt? Arrangementet er åbent for alle.

Foredragsrækken "Mennesket bag Professionen" er et samarbejde mellem Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol og UCC) og konsulent og mentor René Meyrowitsch. Læs om, hvad vi vil opnå med foredragsrækken her.

Program

Den 10. april 2018 afholdtes det ottende og sidste foredrag i denne omgang. Vi håber på at kunne lancere flere foredrag i efteråret 2018.


Tidligere foredrag i rækken:

Foto ADR

En sundhedsplejerske fortæller om at arbejde med integration

Ledende sundhedsplejerske i Ishøj Anne-Dorthe Roland fortæller om sit arbejdsliv som sundhedsplejerske og sundhedsfaglig leder med fokus på børn og familiers trivsel i flerkulturelle kontekster. Anne-Dorthe har unik erfaring med det helt tidlige integrationsarbejde på tværs af etnicitet og kulturer - bl.a. i form af særligt organiserede tværkulturelle mødregrupper. Læs om foredraget her.

 

Foto Niels Michelsen

En børnelæge fortæller om sin kontakt med svigtede børn - og om legens værdi

Børnelæge Niels Michelsen fortæller om sit mangeårige arbejdsliv som speciallæge i bl.a. Socialforvaltningen og Rigshospitalets børneafdeling. Niels Michelsen har arbejdet med omsorgssvigtede, mishandlede og seksuelt misbrugte børn og har her opdaget værdien af at lege – både for børnene, deres forældre og hele deres sociale netværk. Læs om foredraget her.

Jane Baekgård

En psykolog og børnesagkyndig fortæller om sine erfaringer med konfliktramte familier

Pædagoguddannede psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi Jane Bækgård fortæller om at have sit indre barn og opvækst med sig i sin profession. Jane Bækgård arbejder som børnesagkyndig i Lyngby Ret og har mangeårig erfaring med dialogen med familier i konflikt og fokus på fagpersonens relationelle betydning. Læs om foredraget her.

 

Per Ryt

En seminarielektor og tidligere folkeskolelærer fortæller - om leg og humor som redskab i undervisningen

Tidligere folkeskolelærer, mangeårig seminarielektor og indehaver af kursusvirksomheden humor.dk Per Ryt-Hansen fortæller om legen som professionelt livsprojekt. Per Ryt-Hansen ser sig selv som kreativ didaktiker, og hans livslange interesse for begrebet leg har ført til humor som fagligt emne og forskningsfelt i forhold til børn, voksne og arbejdsglæde og til innovation. Aflyst.

 

lene vilstrup

En socialrådgiver og misbrugsbehandler fortæller om udfordringer og refleksioner i arbejdet med unge med misbrug

Socialrådgiver med juridisk overbygning Lene Munck Vilstrup fortæller om sit arbejdsliv som misbrugsbehandler og tidligere børnesagsbehandler. Lene Munck Vilstrup deler sine refleksioner over mødet med de unge med misbrug – og sin motivation for arbejdet med deres komplicerede livssituation. Læs om foredraget her.

 

helle bjerregaard

En pædagog fortæller om faglig og personlig drivkraft og dilemmaer i arbejdet i en daginstitution

Pædagog og afdelingsleder i en mellemstor daginstitution i Rødovre og bestyrelsesmedlem i BUPL Storkøbenhavn Helle Bjerregaard fortæller om sit arbejdsliv som pædagog på daginstitutionsområdet. Helle Bjerregaard er aktiv i debatten om børns vilkår og trivsel og åbner op for og inviterer til samtale om sin faglige og personlige drivkraft – og de udfordringer, der ligger i arbejdet som daginstitutionspædagog. Aflyst.

 

Foto Anne

En socialpædagog fortæller om at være mentor og bisidder for unge, sårbare forældre

Socialpædagog og netværkskoordinator i Sundhedstjenesten Anne Madsen fortæller om sit arbejdsliv som mentor for sårbare mødre og bisidder for dem og deres børn i Statsforvaltningen. Anne Madsen arbejder på et nyt projekt i Ringsted Kommune, som skal styrke relationen mellem fædre og deres børn - særligt når relationen mellem mor og far også er skrøbelig. Læs om foredraget her.

 

Nannette Q

En børnehospice-sygeplejerske fortæller om sit arbejde med livstruede børn

Afdelingssygeplejerske Nanette Quistorff fortæller om sit arbejdsliv som udvikler og afdelingssygeplejerske på Danmarks første børne- og ungehospice Lukashuset. Nanette Quistorff giver et unikt indblik i arbejdet med sorg og glæde og professionelle og personlige kompetencer i arbejdet med børn og familier med livstruende og livsbegrænsende sygdomLæs om foredraget her.


1 kommentar

  • Kommentar link søndag, 11 marts 2018 21:36 Skrevet af Karin Hansen

    Hvordan tilmelder jeg mig foredraget på tirsdag med Anne Madsen.
    Frederiksberg Sundhedspleje har kollektivt medlemskab.

Skriv en kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev