Ursula Hofeldt

mandag, 01 oktober 2018 10:26

Tidlig indsats og social mobilitet

Børn kommer til verden med forskellige udgangspunkter for at udvikle deres færdigheder. Derfor kan muligheder og tilbud, som formelt set er lige, reelt set ende med at give flere fordele til dem, der allerede har det stærkeste udgangspunkt. Hvis vi gerne vil give alle børn lige reelle muligheder, er det vigtigt, at vi som samfund sætter ind tidligt for at rette op på de tidlige uligheder. Rasmus Landersø, økonom og ph.d., fortalte på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?” om sin forskning i tidlig indsats, social mobilitet og ulighed.

Børns tidlige mentale sundhed har stor betydning for deres videre udvikling og trivsel. Det er derfor væsentligt at fagprofessionelle, der arbejder med spædbørn, har de rigtige forudsætninger for at opspore mistrivsel hos de små børn. Psykolog og ph.d., Johanne Smith-Nielsen, forsker i screeningsredskabet ADBB, der kan give en indikation af, om spædbørn udviser tidlige tegn på social tilbagetrækning.

Alle taler om tidlig indsats – både beslutningstagere og fagprofessionelle. Men hvorfor er den tidlige indsats så vigtig? Hvad siger forskningen om effekten af tidlig indsats? Og hvordan sikrer vi et tværfagligt samarbejde, der understøtter den? De spørgsmål blev taget op på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”, der onsdag d. 12. september blev afholdt af Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH.

Susanne Dahl er ledende sundhedsplejerske i Frederiksberg Kommune og er stor fortaler for, at der bliver forsket i sundhedsplejeordningen. Derfor har hun indgået et samarbejde med forskerne fra CRUNCH, hvor de undersøger effekten af et universelt forældrekursus i Frederiksberg Kommune. Center for Børneliv har talt med Susanne om hendes erfaringer med samarbejdet.

Miriam Wüst er forsker på VIVE og brænder for at skabe anvendelsesorienteret viden om de universelle tilbud, vi tilbyder til børn og familier i Danmark. Som en del af CRUNCH arbejder Miriam sammen med sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune om forældrekurset Dit Første Barn. Center for Børneliv har taget en snak med Miriam om de muligheder, der ligger i at samarbejde med praksis.

Flere og flere kommuner tilbyder forskellige former for forældrekurser til kommende og nybagte forældre. Men hvad ved vi om effekten af sådanne kurser, og hvordan kan den overhovedet måles? CRUNCH samarbejder med Frederiksberg Sundhedspleje om det universelle forældrekursus Dit Første Barn med henblik på at undersøge, om denne type kursus for førstegangsforældre kan bidrage til at styrke forældrenes relation til hinanden og til deres barn.

Undervisning, der foregår udenfor klasseværelsets fire vægge, bliver mere og mere udbredt – men hvilke potentialer har udendørs undervisning for børn og unges trivsel? Kan udeundervisning få børn til at røre sig mere i løbet af en skoledag? Og hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for udeundervisning generelt?

Universelle dagtilbud kan løfte børn af ressourcesvage forældre og dermed reducere den socioøkonomiske ulighed i samfundet. Men hvordan påvirker universelle dagtilbud egentlig børn på langt sigt? Forskningsprojektet CRUNCH har udarbejdet et systematisk forskningsreview, der undersøger de langsigtede effekter af universelle dagtilbud for børn.

Center for Børneliv deltog i konferencen ”Når børn ikke trives”. Her diskuterede fagprofessionelle, forskere og børn selv, hvad trivsel er, hvordan vi kan forebygge stress hos børn, børns medbestemmelse i deres eget liv og meget andet. Læs Center for Børnelivs reportage fra dagen!

I februar 2018 udarbejdede Center for Børneliv en brugerundersøgelse for at blive klogere på hvordan vores læsere bruger centerets nyhedsbreve i arbejdet med børn og familier. Bygger vi rent faktisk bro mellem forskning og praksis? Undersøgelsen viser, at der er stor interesse for den viden, vi formidler – og hele tre fjerdedele af de adspurgte bruger Center for Børnelivs nyhedsbreve i deres daglige arbejde.

Side 1 ud af 2

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev